Onderwijs op PentAgora!

PentAgora is dé middelbare school waar de ontwikkeling van kinderen volop kansen en ruimte krijgt. Wij ruilen vakken, toetsen en klassenroosters in voor challenges, mooie samenwerkingen en gerichte coaching door leraren. In overleg met je coach, stippel jij jouw eigen koers uit en kom je erachter wat zinvol is voor jou en werk je aan challenges waar jij echt blij van wordt.

Onze visie op leren

Wij vinden dat leren altijd plaatsvindt te midden van en samen met anderen, binnen en buiten de school. Het staat buiten kijf dat kennis voor jou en je medeleerlingen belangrijk is, maar binnen PentAgora is die kennis niet vak- maar persoonsgericht. We kijken naar wat jij leuk vindt en nodig hebt en laten jou, in overleg met de coach, de wereld ontdekken.

Challenges

Wij werken niet met vakken (enkel gym is verplicht) en toetsen, maar met challenges. Challenges zijn uitdagingen die jij op wil lossen, vragen die je hebt, dingen die jij graag wil leren, onderzoeken of maken. Door jouw challenges en andere activiteiten zoals workshops en inspiratiesessies leer je veel over jezelf, de wereld om je heen en ontdek je wat je leuk vindt om later te doen. Op die manier doe je niet alleen cognitieve kennis op, maar leer je ook heel veel vaardigheden. En daar pluk je levenslang de vruchten van!

Dagstructuur

Op PentAgora hebben we een vaste dagstructuur die jij als leerling samen met je coach leert inplannen. Dat doe je aan de hand van je eigen challenges en andere activiteiten. Je hebt veel vrijheid, maar dat is geen vrijblijvendheid. Iedere dag delen we met elkaar tijdens een gezamenlijke dagstart waar we mee bezig zijn. Daarna werk je volgens je eigen planning. Elke dag begin je om 09:00. Om uur 11:40 heb je een half uur pauze (in het gebouw van Molenwatering) en aansluitend heeft iedereen een half uur stilte, waarin je in alle rust kunt lezen (dat kan een dikke pil zijn, maar ook de Donald Duck). Om 14:30 sluiten we de dag af met een dagafsluiting en om 14.45 ben je klaar. Gym is het enige verplicht vak, wanneer gym ingeroosterd is, ben je uit om 15:35.

Coach

Relationeel autonoom leren betekent niet dat je alles alleen moet doen, dat er geen kaders zijn en dat je alles kan en mag. Leerlingen maken veel eigen keuzes en houden rekening met elkaar. Je werkt als leerling van PentAgora intensief samen met jouw coach (mentor). Je coach vraagt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Hij of zij is voor jou en je ouders het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Jullie zorgen er samen voor dat je je niet eenzijdig ontwikkelt en dat je jouw horizon verbreedt.

Ouders

In onze filosofie en werkwijze zorgen de ouders, coach en docenten met elkaar voor het beste leerklimaat. Daarom verwachten we van ouders een betrokken en actieve rol, niet alleen zodat ze jou kunnen ondersteunen, maar ook de andere leerlingen op PentAgora. Zo bieden ouders stageplaatsen aan en geven ze workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie delen.

Van PentAgora naar diploma

Wij vinden hoe jij je ontwikkelt veel belangrijker, daarom begin je met ‘vakken’ als je aan je eindexamen toe bent. En dat doen we met succes. Ook op PentAgora doe je een regulier examen op VMBO, HAVO of VWO-niveau. Dat doe je binnen het aantal jaren dat daarvoor staat, maar via een andere weg. Je maakt samen met je coach afspraken over hoe jij de kennis eigen gaat maken die je nodig hebt om te slagen. Uiteindelijk doe je net als op elke school een aantal toetsen voor een cijfer. Die toetsen vormen het schoolexamen, daarna ga je op voor het landelijk eindexamen. Je schoolexamencijfers en je eindexamencijfer vormen samen de cijfers voor op je diploma.

Leren met elkaar

Op PentAgora vinden we het belangrijk dat je leert hoe je een actieve bijdrage kan leveren aan een beter leven voor anderen. Om samen te werken en te leven zijn een aantal belangrijke afspraken nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Daarom hanteren we werkafspraken waarin respect centraal staat. Respect voor elkaar, maar ook respect voor de natuur en de aarde.

Ons team

Het team van PentAgora bestaat uit enthousiaste coaches (ook wel bekend als docenten) die jou graag begeleiden in het uitwerken en uitvoeren van je challenges en jouw groeicurve monitoren.