Vereniging Agora Onderwijs

Op een school in Roermond, Wings Agora, draait Agora al sinds 2014 en met succes. In totaal zijn er 23 scholen in Nederland, België en Polen begonnen met Agora-onderwijs. En dit aantal groeit door: er zijn 7 nieuwe Agora’s in oprichting, waaronder PentAgora. Alle scholen zijn aangesloten bij de Vereniging Agora Onderwijs. Er wordt veel samengewerkt met diverse universiteiten, hogescholen en instituten. De onderwijsinspectie en het Ministerie van OCenW kijken vanaf dag een mee met de ontwikkelingen.


De vereniging heeft als motto om een voortrekkersrol te nemen in de vernieuwing van het onderwijs en werkt met Agora aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen.

De Vereniging bewaakt de visie van Agora-onderwijs in elke Agora-school volgens de tien Agora-principes. 

DE 10 PRINCIPES VAN AGORA

1.Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen.
2. Agora-scholen werken niet met een lesrooster.
3. De citoscore is geen toelatingscriterium.
4. Leerlingen worden niet gelijk behandeld.
5. Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau.
6. Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag gaan).
7. Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat.
8. Coaches worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd.
9. Het aantal leerlingen waar een coach verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18.
10. De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen.