Onze visie op leren

In Nederland wordt er door het ministerie bepaald welke kennis je op school hoort te krijgen om te worden klaargestoomd voor de toekomst. PentAgora is er voor de leerlingen die voor wie die algemene aanpak niet passend genoeg is. Het staat buiten kijf dat jij en je medeleerlingen een bagage aan verplichte kennis moeten hebben, maar binnen Agora is die kennis niet vak- maar persoonsgericht. We kijken naar wat jij leuk vindt en nodig hebt. Onze visie is dat leren altijd plaatsvindt te midden van en samen met anderen, binnen en buiten de school. Want laten we eerlijk zijn: Als een leraar jou het hele jaar vertelt wat je moet onthouden uit zijn of haar les, betekent dat niet automatisch dat je het ook echt onthoudt. Daarom haken wij aan bij waar jij zelf interne motivatie voor hebt en proberen we jouw horizon te verbreden - de kans dat je er écht iets van leert, is dan veel groter. Omdat er niets in deze wereld is dat niet interessant en belangrijk genoeg is om mee bezig te zijn, is de wereld de bron van relevante leerinhoud en competenties. Het speelveld ligt open!

Challenges

PentAgora ruilt vakken en toetsen in voor challenges. Challenges zijn problemen die jij op wil lossen, vragen die je hebt, dingen die jij graag wil leren, onderzoeken of maken. Die bereid je gedegen voor; een goede voorbereiding is immers het halve werk. Het eindresultaat van de challenge bepaal je samen met je coach. Wat wil je bereiken? Welke kennis wil je opdoen? En welke vaardigheden heb je geleerd als je de challenge hebt afgerond? Met wie werk je samen en wat heb je nodig om tot een mooi resultaat te komen? Ook bepaal je hoeveel tijd je voor je challenge nodig denkt te hebben. Daar worden de coachgesprekken, de samenwerkingen met andere leerlingen en de werklocatie op afgestemd. 

Na de voorbereiding presenteer je je plan. In dat plan benoem je mensen die je kunnen helpen bij je challenge, hoe je aan je kennis gaat komen en welke leraren of netwerken je kunt aanspreken om jou te helpen met je challenge. Bij goedkeuring is het moment daar dat jouw challenge kan beginnen! Tijdens de uitvoering houd je een logboek bij waarin je opschrijft welke stappen je allemaal hebt gezet. Als je iets aan het maken bent voeg je bijvoorbeeld foto’s toe, om te laten zien waar je nu bent. Je schrijft bijvoorbeeld op waar je tegenaan gelopen bent, hoe je daarmee omgegaan bent en hoe je morgen verder gaat. Uiteindelijk presenteer je, op welke creatieve manier dan ook, je eindproduct. Daarna reflecteer je met je coach hoe de challenge is verlopen en in welke vaardigheden je bent gegroeid. 

Door je challenges en de andere activiteiten zoals workshops en inspiratiesessies leer je veel over jezelf en de wereld om je heen en ontdek je wat je leuk vindt om later te doen. Als je dat in beeld hebt, kies je een afstudeerrichting en een vakkenpakket. Dan stellen we samen een persoonlijk traject op zodat je, net als op elke andere middelbare school, het landelijk VMBO-, HAVO of VWO-eindexamen haalt. Dankzij de methode van PentAgora doe je niet alleen cognitieve kennis op, maar leer je ook heel veel vaardigheden. En daar pluk je levenslang de vruchten van!

Dagstructuur

Op PentAgora werken we met een vaste dagstructuur die jij als leerling samen met je coach aan de hand van je eigen challenges en andere activiteiten leert inplannen. Je hebt dus veel vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Iedere dag hebben we om 09:15 een dagstart, waar we gezamenlijk met elkaar delen waar we mee bezig zijn. De dagstart duurt ongeveer een half uur en volg je met jouw coachgroep. Regelmatig verzorgen leerlingen uit jouw coachgroep de dagopening! Daarna ga je aan het werk volgens je eigen planning. Na de grote pauze heeft iedereen om 12:15 uur een stilte half uur, waarin je in alle rust kunt lezen. Aan het einde van de dag kan het zijn dat je nog een lichamelijke opvoeding (gym)-les hebt en als dat niet zo is, ben je om 14:45  klaar.

 

Coach

Relationeel autonoom leren betekent niet dat je alles alleen moet doen en dat er geen kaders zijn. Je werkt als leerling van PentAgora intensief samen met jouw coach. De coach is een soort mentor zoals dat heet bij andere scholen, met nog wat extraatjes. Samen met je coach zet jij jouw eigen leertraject uit en stellen je het bij. Je zit samen met maximaal 18 anderen leerlingen van verschillende niveaus en leeftijd bij één coach. Je spreekt jouw coach minimaal één keer per week in een coachgesprek en iedere ochtend tijdens de dagstart. 

Je coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Je coach is voor jou en je ouders het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Samen stellen jullie hoge eisen aan het resultaat en aan jezelf. Ook helpt hij of zij je bij dingen die je nog nooit hebt gedaan. Zo zorgen jullie er samen voor dat jij je niet eenzijdig ontwikkelt en dat je jouw horizon verbreedt. Zo verken je je toekomst en leer je meer over wat je leuk vindt, waar je goed in bent en hoe jouw vaardigheden in de wereld om je heen passen. Jij en je coach zorgen er ook voor dat je regelmatig samenwerkt met andere leerlingen én met mensen buiten PentAgora, want leren kun je niet alleen.

Ouders

Het komt dan ook niet als een verrassing dat ook jouw ouders een belangrijke rol spelen. We verwachten dat alle ouders af en toe op vrijwillige basis mee helpen. Dit kan door hand en span diensten te doen in bijvoorbeeld onze werkplaatsen of keuken. Of door mee te helpen als er vervoer of even wat extra begeleiding nodig is bij een activiteit. Het gebeurt ook vaak dat ouders stageplaatsen aanbieden, workshops geven om jou iets over hun vak te leren of inspiratiesessies geven waarbij ze hun passie met je delen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken over onderwerpen waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben. Zo zie je maar: jouw netwerk is groter dan je denkt!

Eigen werkplek

Op PentAgora maak je een eigen werkplek die je naar eigen smaak mag inrichten. Het is jouw plek waar jij je thuis kan voelen. Je hoeft dus niet om de 50 minuten als de bel gaat van het ene naar het andere lokaal lopen, maar je hebt een vaste plek voor jezelf om te werken. Om de ruimte goed met elkaar te gebruiken zijn voor de eigen werkplekken een aantal kaders, denk hierbij aan de maximale grootte en hoogte.

Van PentAgora naar diploma

Ook binnen PentAgora doe je een regulier examen op VMBO, HAVO of VWO-niveau. Dat doe je binnen het aantal jaren dat daarvoor staat, maar de weg naar dat examen vullen we anders in. Wij behandelen iedereen met respect ongelijk, omdat voor jou nou eenmaal net iets anders werkt dan voor je beste vriend(in). We sluiten aan op jouw persoonlijke leerbehoefte en dat houdt in dat niet iedereen op hetzelfde moment aan een de leerstof begint die bij het vakkenpakket hoort. 

In de laatste jaren voorafgaand aan het examen werk je heel gericht aan de benodigde vakinhoud. Dat doen we uiteraard volledig in Agoriaanse stijl zonder standaard klassikale lessen. Door de challenges die je in de voorgaande jaren hebt uitgevoerd, heb je geleerd om zelfstandig te werken, zelf te plannen en op verschillende manieren kennis op te doen. Hartstikke goed! Deze vaardigheden komen nu goed van pas om je succesvol voor te bereiden op het eindexamen. Je maakt samen met je coach en de vakexperts afspraken over hoe jij je de kennis of vaardigheden eigen gaat maken die je nodig hebt om te slagen. Wanneer jij er klaar voor bent, begin je met oefentoetsen om te kijken hoe ver je bent met de stof. De resultaten daarvan worden geëvalueerd. Uiteindelijk doe je net als op elke school een aantal toetsen voor een cijfer. Deze toetsen vormen het schoolexamen, daarna ga je op landelijk eindexamen. Je schoolexamencijfers en je eindexamencijfer vormen samen de cijfers voor op je diploma.